NR - Krajské finále 7. apríl 

19.03.2017

Výsledky semifinále


VÝSLEDKY KRAJSKÉHO FINÁLE

Výsledky sú zoradené nasledovne:

AJ - NJ - RJ - ŠJ; I. - II. - III. kategória; P&P - Dráma; PT - VT

Súťažiacim ďakujeme za účasť a gratuljeme k umietneniam!


ENGLISH


I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Krásna Diana - ZŠ Devínska, Nové Zámky

2. miesto: Tomek Adam - ZŠ Zbehy

3. miesto: Rožiková Miriam - ZŠ ul. G. Bethlena, Nové Zámky /

I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

1. miesto: Smith Adam Oliver - ZŠ ul G. Bethlena, Nové Zámky

II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Polakovičová Simona - ZŠ Hradná, Nové Zámky

2. miesto: 

 • Kováčiková Lucia - Gymnázium Golianova, Nitra
 • Švec Norbert - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce 

3. miesto: 

 • Gáfriková Martina - ZŠ Saratovská, Levice
 • Moreira Kiara Jane - ZŠ Saratovská, Levice

II. AJ POÉZIA&PRÓZA VT

1. miesto: Lacková Soňa - ZŠ Saratovská, Levice

III. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Olšová Veronika - Gymnázium Topoľčany

2. miesto: Jurčová Tamara - Gymnázium Párovská, Nitra

3. miesto: Cvečková Alica - Gymnázium Párovská, Nitra 

III. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

1. miesto: Gajdošík Viktor - Gymnázium Golianova, Nitra

III. AJ POÉZIA&PRÓZA VT +

1. miesto: Červenáková Henrieta - Gymnázium Golianova, Nitra


DRÁMA

I. AJ DRÁMA PT

1. miesto: The Wizard of Oz - ZŠ Benková, Nitra

2. miesto: The Little Prince - ZŠ Hradná, Nové Zámky

I. AJ DRÁMA VT

1. miesto: Crazy Story - ZŠ Devínska, Nové Zámky

II. AJ MONODRÁMA PT

1. miesto: The Selfish Giant - Marianna Horváthiová -

II. AJ DRÁMA PT

1. miesto: Baba Yaga - ZŠ Sľažany

II. AJ DRÁMA VT

1. miesto: 

 • Shasho - ZŠ J. Hollého, Topoľčany
 • The Evil Eye - ZŠ Hradná, Nové Zámky

III. AJ MONODRÁMA PT

1. miesto: Cyrano de Bergerac - Dominika Priečková - Gymnázium, Topoľčany

III. AJ DRÁMA PT

1. miesto: What is Life? - Gymnázium, Topoľčany

2. miesto: Blinded by the Knight - Gymnázium Párovská, Nitra

III. AJ DRÁMA VT +

1. miesto: Superman - Our Version - Gymnázium Golianova, Nitra


DEUTSCH


I. NJ POÉZIA&PRÓZA PT+

1. miesto: Bárthová Karolína - ZŠ Mojmírovce

II. NJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Mušková Diana - ZŠ Hradná, Nové Zámky 

2. miesto: Kanyicska Adam - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

3. miesto: Hrošovská Laura - ZŠ Zbehy

II. NJ POÉZIA&PRÓZA PT +

1. miesto: Barthová Paula - ZŠ Mojmírovce

III. NJ POÉZIA&PRÓZA VT

1. miesto: Lorincz Peter - Gymnázium J. A. Komenského s VJM, Želiezovce

2. miesto: Škadra Martin - Stredná zdravotnícka škola, Nitra


DRÁMA

II. NJ DRÁMA VT

1. miesto: Und so war das - ZŠ Hradná, Nové Zámky


РΥССКИЙ ЯЗЫК


I. RJ POÉZIA&PRÓZA PT +

1. miesto: Golban Adelina - ZŠ Levická, Vráble

II. RJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Eliášová Dominika - ZŠ Levická, Vráble

II. RJ POÉZIA&PRÓZA PT +

1. miesto: Balta Paula - ZŠ Levická, Vráble

III. RJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Ridziková Alexandra - Gymnázium, Topoľčany

2. miesto: Kasalová Ivana - Gymnázium, Topoľčany

III. RJ POÉZIA&PRÓZA PT +

1. miesto: Lacová Vanesa - SOŠ gastr. a cest. ruchu, Nitra


DRÁMA

III. RJ DRÁMA PT

1. miesto: Aaax, ϶ти гаджеты - Gymnázium Párovská, Nitra


ESPAÑOL


III. ŠJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Meszárošová Evelína - Gymnázium Golianova, Nitra

2. miesto: Rybanská Michaela - Gymnázium Golianova, Nitra

III. ŠJ POÉZIA&PRÓZA PT +

1. miesto: Černáková Laura - Gymnázium Párovská, NItra 

2. miesto: Borošová Patrícia - Gymnázium Párovská, Nitra

3. miesto:

 • Calvo Natalia Kamila - Gymnázium Párovská, Nitra
 • Godová Daniela - Gymnázium Párovská, Nitra


DRÁMA


III. ŠJ DRÁMA VT +

1. miesto: ¡Mira, escucha! - Gymnázium Párovská, Nitra

* * * * * * * * *


ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na krajské finálové kolo:

 • Krajské finále má spoločné otvorenie, je verejné a súťažiaci predstupujú pred porotu priamo z publika podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátora.
 • Registrácia: 8:20 - 8:55

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Výsledky kola: viď nižšie 

7. apríl 2017 - KC Zobor, Svätourbanská 31, Nitra (totožné so semifinále)


ROOM 1: DRÁMA

Registrácia: od 8:20 - 8:55

Otvorenie: 9:00

Priebeh:

9:10 - 10:15  

 • I. AJ D PT
 • I. AJ D VT

10.15 - 10:20  BREAK

10:20 - 11:35  

 • II. AJ MD PT
 • II. AJ D PT
 • II. AJ D VT

11:35 - 11:45  BREAK

11:45 - 12:45  

 • III. AJ MD PT
 • III. AJ D PT
 • III. AJ D VT+

12:45 - 13:35  

 • II. NJ D VT
 • III. RJ D PT+
 • III. ŠJ D VT+

OD CCA 13:50 VYHODNOTENIE A VÝSLEDKY 


ROOM 2: POÉZIA & PRÓZA

Registrácia: 8:20 - 8:55 

Otvorenie: 9:00 spoločné otvorenie krajského finále v sále

Priebeh:

9:15 - 10:10

 • I. AJ P-P PT;  I. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P PT;  II. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P VT

10:10 - 10:20  BREAK

10:20 - 10:55  

 • IIII. AJ P-P PT;  III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT;  III. AJ P-P VT+

10:55 - 11:00  BREAK

11:00 - 11:45  

 • I. NJ P-P PT+
 • II. NJ P-P PT;  II. NJ P-P PT+
 • III. NJ P-P VT

11:45 - 11:55  BREAK

11:55 - 12:20

 • III. ŠJ P-P PT
 • III. ŠJ P-P PT+

12:25 - 12:55

 • I. RJ P-P PT+
 • II. RJ P-P PT;  II. RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P PT;  III. RJ P-P PT+

VYHODNOTENIE A VÝSLEDKY OD CCA 13:15

Výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské finále NR) do 5 pracovných dní odo dňa konania sa krajského finále.

Na krajských finálových kolách sa určuje umiestnenie súťažiacich, pričom súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvom mieste vo svojej kategórii postupujú na celoslovenské finále.

Súťažiaci, ktorí postúpia na celoslovenské finále obrdžia e-pozvánky s pokynmi na potvrdenie účasti na SR finále. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh".

Tešíme sa na vašu účasť a zaujímavé, veselé, hĺbavé, inšpiratívne, rozmanité súťažné príspevky!