❈ KVET 2021: Semifinále BB, TN, ZA

01.03.2021

Zoradenie výsledkov: BB - TN - ZA; kategórie I. - II. - III.; jazyky AJ - RJ - NJ - ROJ, vetvy P-P - SUP - MD - DrámZA

Súťažiaci uvedení na tejto stránke postupujú na krajské finále. Postupujúcim súťažiacim gratulujeme. Všetkým účastníkom marcového semifinále ďakujeme za účasť.

VÝSLEDKY BB KRAJ


I. AJ P-P PT

 • Matúšková Dominika - ZŠ, Vajanakého 47, Lučenec
 • Nociarová Margaréta - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Oravec Jakub - ZŠ, J. A. Komenského, Revúca

I. AJ P-P PT+

 • Rončáková Sofia - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec 

II. AJ P-P PT

 • Ďurišková Daniela - ZŠ, J. A. Komenského, Revúca
 • Galandová Hana - ZŠ, Narnia, Banská Bystrica
 • Melicherčíková Natália - ZŠ, Narnia, Banská Bystrica
 • Nikinská Nela - ZŠ s MŠ, Jelšava
 • Puskeilerová Radndraka - ZŠ, Narnia, Banská Bystrica
 • Zubák Dávid - ZŠ, J. A Komenského, Revúca

II. AJ P-P VT

 • Balážová Alexandra - ZŠ, Vajankého 47, Lučenec

II. AJ  MD PT

 • preradené


DEUTSCH

II. NJ P-P PT

 • Martišová Michaela - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

III. NJ P-P PT

 • Muchová Kristína - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

II. NJ DRÁMA PT

 • Die uncoole party - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica


РУССКИЙ ЯЗЫК

II. RJ P-P PT

 • Kubincová Lea - ZŠ, ul. Vajanského 47, Lučenec


FRANÇAIS

II. FJ P-P PT 

 • Hanzlíková Nina - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

ITALIANO

II. TJ P-P PT

 • Hrašková Hanka - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica


VYSLEDKY TN KRAJ


I. AJ P-P PT

 • Baťová Petra - ZŠ, Opatovce nad Nitrou
 • Grmanová Michaela - ZŠ, Opatovce nad Nitrou

 • Ledecká Lilly - ZŠ, Opátovce nad Nitrou

II. AJ P-P PT

 • Krajčí Stela - Spojená škola,  Nitrianske Pravno
 • Kráľová Lucia - Gymnázium V. B. Nedožerského, Previdza

 • Vargicová Ella Sofia - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

II. AJ P-P VT

 • Gerschdorf Adam - ZŠ s MŠ sv. Margity, Púchov

III. AJ MD PT

 • Hlaváčová Eliška - Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom


DEUTSCH

I. NJ P-P PT

 • Bieliková Bianka - Spojená škola, Nitrianske Pravno
 • Ivinová Dominika - Spojená škola, Nitrianske Pravno

II. NJ P-P PT

 • Bieliková Tamara - Spojená škola, Nitrianske Pravno
 • Richter Margaréta Anna - - Spojená škola, Nitrianske Pravno
 • Richterová Sára - Spojená škola, Nitrianske Pravno


VÝSLEDKY ZA KRAJ


II. AJ P-P PT

 • Kendera Jakub - ZŠ Nade Hejnej 4, Martin
 • Ľubeková Lucia - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Šimek Marek Samuel - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

II. AJ P-P VT

 • Bónová Emma - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

III. AJ P-P PT 

 • Horňáková Martina - SOŠ PaS, Námestovo  

III. AJ P-P VT

 • Holeša Matúš - SOŠ PaS, Námestovo
 • Horňáková Martina - SOŠ PaS, Námestovo
 • Poláček Samuel - Gymnázium P. O.. Hviezdoslava, Dolný Kubín

II. AJ SUP VT

 • Bóna Adrián - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov


РУССКИЙ ЯЗЫК

II. RJ P-P PT

 • Kováčik Michal - Gymnázium P. O.  Hviezdoslava, Dolný Kubín


FRANÇAIS

II. FJ P-P PT

 • Malkusová Zuzana - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov


Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.