❈ KVET 2021: Krajské finále ❈

23.03.2021

Výsledky KF: BA-NR-TT  BB-TN-ZA  KE-PO

🌼

25. 4.: Prijímanie nahrávok pre KF kvetu je ukončené. Poroty obdržali hodnotiace hárky, prvé výsledky očakávame v priebehu týždňa.

🌼 

29. 3. - 1. 4. sme rozposlali pozvania na KF súťažiacim, ktorí postúpili zo semifinále

🌼

Termín: 17. - 23.. apríl 2021

Forma: online

Súťažiaci, ktorí postúpili na krajské finále (sú uverejnení tu: BA-NR-TT, BB-TN-ZA, KE-PO) obdržia e-pozvánky s inštrukciami, riaďte sa prosím presne tými inštrukciami, ktoré prídu vám. Oznam, kedy boli e-pozvánky rozoslané bude uverejnený na tejto podstránke pre krajské finálové kolá a aj v časti Priebeh na ročníkovej stránke.

Na krajskom finále poroty udeľujú miesta 1. až 4., pričom súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále. 

Nemusia byť udelené všetky miesta, t. j. v kategórii môže byť udelené napr. 1. miesto a dve 3. miesta, al. 2. a 3. miesto a pod.

Katedra rusistiky
Katedra rusistiky
KAA a KRO
KAA a KRO
Prešov
Prešov

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.