❈ KVET 2021: Semifinálové a Postupové kola ❈

07.01.2021

🌼 OTVORENÉ 3.- 12. 3. - prijímame súťažné príspevky  

Termín semifinále: 3. - 12. marec 2021

Forma semifinálových kôl: dištančná, všetky kraje

Rozoslanie e-pozvánok: 15. 1.


🌼 Aktualizácia 18. 2.: V prípade drámy (súbory) je možné zaslať nahrávku vo forme postprodukcie. Ak obsah scénky postprodukcia nezvládne, pošlite nám počas obdobia 2. - 12. marca mailom avízo, ale herci nech ďalej trénujú texty...


POSTUP ZASLANIA NAHRÁVOK 

Prijímanie nahrávok: 3. až 12. marec 2021 vrátane

1) Videonahrávky je potrebné zaslať výlučne vo forme youtube linky, napr. www.youtube.com/jkfnHllfdjsk priamo v tele e-mailu.

  • videonahrávku nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO SÚŤAŽIACEHO NÁZOV PRÍSPEVKU

vzor: II. AJ P-P VT Adam Tvorivy I Think That

2) Predpísané parametre videonahrávky

a/ V úvode videonahrávky:

  • uvedená súťažná kategória (napr. III. ŠJ P-P PT; II. AJ MD VT )
  • uvedené meno súťažiaceho (napr. Adam Tvorivý; Laura Bystrá)
  • uvedený názov školy (napr. ZŠ Kreatívna, Kvetná ul. 1, Mesto)

  • uvedený názov príspevku (napr. I Think That)

b/ Videonahrávky na YouTube musia byť dostupné do 15. apríla 2021.

3) Zaslanie videonahrávky

  • v predmete e-mailu (= komu / to) uveďte: skratku kraja + KVET 2021 

vzor: BA KVET 2021; BB KVET 2021; KE KVET 2021; NR KVET 2021; PO KVET 2021; TN KVET 2021; TT KVET 2021; ZA KVET 2021

  • v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, meno súťažiaceho, názov príspevku, meno pedagóga a názov školy + youtube linku (skopírujte si vzor zo stránky do mailu a prepíšte ho s uvedením vašich údajov)

vzor: II. AJ P-P PT, Adam Tvorivý, I Think That, Mgr. Nataša Motivujúca, ZŠ Kreatívna, Mesto www.youtube.com/jkfnHllfdjsk

  • videonahrávky odošlite jedným rovnakým e-mailom na adresy: jazykove (at) gmail.com + príslušná krajská adresa, t. j.: BA - jazykoveba (at) gmail.com; BB - jazykovebb (at) gmail.com; KE - jazykoveke (at) gmail.com; NR - jazykovenr (at) gmail.com; PO - jazykovepo (at) gmail.com; TN - jazykovetn (at) gmail.com; TT - jazykovett (at) gmail.com; ZA - jazykoveza (at) gmail.com
  • súťažné nahrávky môže poslať aj priamo súťažiaci alebo jeho rodič, v takom prípade je potrebné uviesť ku adresátom (=Komu / To) jazykove @ gmail.com, krajskému e-mailu (viď vyššie) aj e-mailovú adresu pedagóga / rodiča, ktorý súťažiaceho prihlásil 
  • prijatie nahrávok je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 3 dní

Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú zaradené do hodnotenia.


ĎALŠÍ KROK

Po prijatí videonahrávok tieto budú hodnotené porotami v rámci semifinálového kola. V tomto kole poroty určia súťažiacich, ktorí postúpia na krajské finálové kolá.

Výsledky semifinále budú uverejnené na tejto stránke. Odkaz bude uverejnený aj v časti Priebeh na ročníkovej stránke.

Všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia semifinále získavajú e-Certifikát o účasti a e-publikáciu.

Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánky na krajské finále.

Inštrukcie a forma krajského finále bude ešte oznámená. 


INSLOGERO

Termín pre zaslanie nahrávok: do 3. marca 2021 vrátane

Inštrukcie ku zaslaniu nahrávok do Výberového postupového kola nájdete tu.

ŤUKNI

Termín pre zaslanie poviedok: do 31. marca 2021 vrátane

Inštrukcie ku zaslaniu poviedok do Postupového kola nájdete tu.

KRÁĽOVSKÝ KVET

Termín pre zaslanie nahrávok: do 31. marca 2021 vrátane

Inštrukcie ku zaslaniu nahrávok do Postupového kola nájdete tu.


Tešíme sa na vašu účasť!

Prešov
Prešov
Katedra rusistiky
Katedra rusistiky
KAA a KRO
KAA a KRO

Ďalší ročník Jazykového kvetu 2021 prináša zopár zmien vyplývajúcich zo všeobecnej situácie a tu si ich v krátkosti zhrnieme.

KVET - ŤUKNI

19.09.2020

Pred pár dňami sme vydali e-book s víťaznými poviedkami v ŤUKNI 2020.

17. 6.: Chcela by som poďakovať všetkým účastníkom Kvetu 2020 za to, že prijali výzvu, ktorú nám do cesty vhodila "korona", o to bol tento ročník náročnejší a presne pre také skvelé decká (veď viete v akom význame tento familiárny výraz myslím), pedagógov i rodičov sa snažíme súťaž realizovať.